Veverička z Marsu

10.11.2011 01:15

Veverica marsová (lat. Sciurus martem), často označovaná ako Veverička z Marsu, je cicavec z čeľade vevericovité. Je dobre prispôsobená životu na Marse a vyskytuje sa prevažne v nepreskúmaných častiach tejto červenej planéty.

Celé telo má silno-červenej farby až na chvost, ktorý je sfarbený do čierna. Aktívna je najmä cez deň. Žije v kráteroch, veľmi dobre sa šplhá a skáče. Pohybuje sa šikovne aj po tých najvyšších kráteroch. Pri skokoch jej pomáha udržať rovnováhu dlhý huňatý chvost. Dokáže sa rýchlo šplhať a rovnako rýchlo sa pohybuje aj po prašných či kamenistých častiach Marsu.

Stavia si guľaté hniezda z kameňov a z chladnúcej lávy. Obýva aj dutiny vydlabané do stien sopky. Ako potrava jej slúžia mikroorganizmy, ktoré ešte neboli nájdené sondami vyslanými zo Zeme a taktiež rôzne zvyšky, ktoré tu po sondách zostali. Jej pľúca sú prispôsobené na dýchanie Oxidu uhličitého. Ročne máva 0 vrhov, nakoľko berie antikoncepciu, ktorá ju chráni pred nechceným počatím. Taktiež má pri sebe vždy nejaký prezervatív, pretože sa obáva vesmírnych sexuálne prenosných chorôb.